Đời người – Chơi giữa vô thường

Nhân dịp ra mắt blog Hqdung.net, xin mượn bài mở đầu trong tập “Chơi giữa vô thường“ của Tiên sinh George Ohsawa (tên thật: Sakurazawa Nyoichi, người truyền bá phong trào thực d...