Nhiều tiền nhờ…duyên âm

Thế giới không như mình thấy…có người kiếm tiền rất dễ dàng, mà không hẳn do năng lực hay lừa gạt gì cả. Mà có khi là …nhờ duyên âm. Lâm xin kể câu truyện thật 100% như sau: Có một chị gi...