PHÉP MẶC TẨN LÀ GÌ ?

40 lượt xem

PHÉP MẶC TẨN LÀ GÌ ?

Khi ta có duyên tiếp xúc, gặp gỡ, hay luận bàn với một số người. Mà những người này có thể là có tu hay không tu.

Nếu ta tiếp xúc hay luận bàn nếu nhận ra người đó là người xấu, chẳng biết đúng sai, hay thích tranh cãi, hơn thua, chẳng biết điều, chẳng thông hiểu đạo lý và lẽ phải, chẳng có tâm khiêm tốn, chẳng chịu hạ mình để học hỏi, ta nói họ hay xem thường, hay phản bác, thậm chí bài bác, sỉ nhục ta,…

Thì với những hạng người này Phật dạy, ta hãy dùng pháp mặc tẫn.

Vậy mặc tẫn là gì ?
Mặc là để mặc, là im lặng.
Tẫn là không giao thiệp, không giao du, không nói chuyện hay tiếp xúc.

Làm vậy có lạnh lùng lắm không ?
Câu trả lời là không.
Vì những hạng người chẳng biết điều này ta nói, góp ý, khuyên hay tranh luận, chỉ phí lời.
Thậm chí chỉ gây thêm xích mích , phiền phức phiền não, thậm chí oán hận nhau.

Do vậy, im lặng, không giao du là cách tốt nhất.
Ta không giao du nhưng ta không ghét họ, vẫn từ bi thương yêu, đây là lý trung đạo.

Khi nào họ tự nhận ra lỗi lầm, ta nhận thấy họ đã thực sự sửa đổi, thì khi đó ta mới giao thiệp lại.
Còn nếu không ta cứ mặc tẫn vậy.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Nguồn FB: Tu học mỗi ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *