CÂU CHUYỆN : «CHÁNH NIỆM TRONG TỪNG PHÚT GIÂY »

33 lượt xem

CÂU CHUYỆN : «CHÁNH NIỆM TRONG TỪNG PHÚT GIÂY »

Một hôm có một thiền sinh đến gặp một Vị Sư để tham vấn thiền.
Ngày hôm đó trời mưa, do vậy thiền sinh không mang giầy mà mang dép và mang theo cái ô để che mưa.

Và khi vào trong thiền đường để gặp Thiền sư thì phải bỏ dép và ô ở ngoài.
Và thiền sinh bước vào.

Khi thấy thiền sinh, Thiền sư Ngài chào hỏi xả giao. Và vừa ngồi vào bàn, Thiền sư hỏi :
« Lúc cậu vừa bước vào và để dép và dù vào vị trí để giầy dép. Thì cái dù cậu gác bên trái hay bên phải đôi dép ».
Thiền sinh :
Cậu ta lớ quớ, không trả lời được, và nghĩ ngợi.
Thế là Cậu bị Thiền sư đuổi ra.
Hết câu chuyện.

Ta thấy, với một người tu tập chuyên sâu thì việc duy trì chánh niệm trong từng giây phút là điều rất quan trọng. Vì nó chứng tỏ rằng bạn đang tỉnh, đang giác trong mọi giây phút.

Và khi bạn giác, nghĩa là bạn không mê mờ, và bạn có thể kiểm soát được dòng nghiệp của chính mình, làm chủ cuộc đời mình.

Câu chuyện này ta thấy, khi để cây dù mà thiền sinh không chánh niệm, bị thất niệm, không ý thức được cái dù mình để bên nào.
Chứng tỏ, cậu chưa đạt được sự tỉnh giác, chưa chứng được trạng thái chánh niệm tỉnh giác.

Như ta biết, giữa trí nhớ , nghiệp và chánh niệm sự tỉnh giác có mối quan hệ rất mật thiết.
Khi nào bạn còn đãng trí hay quên thì chứng tỏ rằng nghiệp u mê của bạn còn khá nặng.
Công phu và trình độ tu tập của bạn đang rất thấp, rất kém.

Nhưng khi công phu gia tăng, có tiến triển trong thiền định. Thì trí nhớ và sự thông minh của bạn sẽ tăng lên bốn hay năm lần, tùy trình độ chứng ngộ.

Câu chuyện là một bài học rất hay, và ta học hỏi được rất nhiều điều bổ ích.

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.Nguồn FB: Tu học mỗi ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *