BA ĐẶC TÍNH HOÀN HẢO CỦA VIỆC HÀNH PHÁP BỐ THÍ

14 lượt xem

BA ĐẶC TÍNH HOÀN HẢO CỦA VIỆC HÀNH PHÁP BỐ THÍ

Nếu việc hành bố thí mà hội tụ đủ ba yếu tố sau, thì phước đức sẽ lớn nhất, sẽ thù thắng nhất :

* Một là:
Người nhận của bố thí là người đạo đức và giới hạnh thật sự thanh tịnh.
Và cao nhất trong những người đạo đức, thanh tịnh đó là những Bậc đã chứng được cảnh giới vô ngã, chứng A La Hán.

Xếp các thứ hạng thấp hơn là Bậc chứng tam quả, nhị quả, sơ quả và Bậc đang tu nhưng có giới hạnh.

* Hai là :
Thí chủ, người mang của, mang công sức đi bố thí với tâm vô tư, vô ngã, chẳng còn mong cầu quả báo.
Làm chỉ với tâm từ bi và một tấm lòng phụng sự.

* Ba là :
Tài sản, tiền bạc, của cải mang đi bố thí phải thanh tịnh.
Nghĩa là tiền bạc người mang đi bố thí, phải được làm ra bằng sức lao động chân chánh, lương thiện, không gây tổn hại người, vật và môi trường.
Của cải kiếm được bằng nghề nghiệp chân chính ( Chánh mạng ).

Nếu việc bố thí mà hội đủ ba yếu tố trên thì người đi bố thí sẽ đạt quả phước báu lớn nhất.
Nhưng nếu chỉ có được hai điều, một điều thì vẫn có phước nhưng ít hơn.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.Nguồn FB: Tu học mỗi ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *