About Hqdung

Là người thiên về Tinh thần - Tâm linh. Thích đọc sách, nghiên cứu những điều thuộc về Tinh thần - Tâm linh. Rất vui được làm quen với các bạn! :)

CÓ CHÍ THÌ NÊN, CÓ SỨC BỀN THÌ THẮNG

CÓ CHÍ THÌ NÊN, CÓ SỨC BỀN THÌ THẮNG Chí chính là ý chí, là nghị lực, là sự vượt khó và vươn lên. Bền là sự bền bỉ, kiên trì, giữ vững mục tiêu và tiến bước. Để thành công trong bất cứ lĩnh vực nào c...

CÓ CHÍ THÌ NÊN, CÓ SỨC BỀN THÌ THẮNG

CÓ CHÍ THÌ NÊN, CÓ SỨC BỀN THÌ THẮNG Chí chính là ý chí, là nghị lực, là sự vượt khó và vươn lên. Bền là sự bền bỉ, kiên trì, giữ vững mục tiêu và tiến bước. Để thành công trong bất cứ lĩnh vực nào c...

TỘI NGŨ NGHỊCH GỒM NHỮNG GÌ ?

TỘI NGŨ NGHỊCH GỒM NHỮNG GÌ ? Ngũ là năm. Tội là làm điều tội lỗi, tội ác. Nghịch là trái ngược với luân thường đạo lý, trời không dung, đất không tha. Năm tội ngũ nghịch gồm : 1. Giết cha : 2. Giết ...

Ý NGHĨA CỦA TÊN : « ĐẦU ĐÀ ĐỆ TỨ»

Ý NGHĨA CỦA TÊN : « ĐẦU ĐÀ ĐỆ TỨ» Trưởng lão Đại Ca Diếp được tôn xưng là « Đầu đà đệ nhất », nghĩa là người tu khổ hạnh, giữ được những khổ hạnh ( Hạnh đầu đà ) khó làm trong hàng những đệ tử Phật. ...

NHỮNG ẢO GIÁC HAY GẶP TRONG LÚC TỌA THIỀN

NHỮNG ẢO GIÁC HAY GẶP TRONG LÚC TỌA THIỀN Khi thiền định đạt được sự vắng lặng của vọng tưởng, những ý niệm khởi lao xao trong tâm. Cũng là lúc ảo giác xuất hiện. Mình cũng đã được nghe về những ảo g...

NHỮNG ẢO GIÁC HAY GẶP TRONG LÚC TỌA THIỀN

NHỮNG ẢO GIÁC HAY GẶP TRONG LÚC TỌA THIỀN Khi thiền định đạt được sự vắng lặng của vọng tưởng, những ý niệm khởi lao xao trong tâm. Cũng là lúc ảo giác xuất hiện. Mình cũng đã được nghe về những ảo g...

CUỘC TIẾP KIẾN GIỮA THỐNG ĐỐC VÀ THIỀN SƯ

CUỘC TIẾP KIẾN GIỮA THỐNG ĐỐC VÀ THIỀN SƯ Một hôm có Vị thống đốc đến để hỏi đạo, cũng như thăm hỏi Thiền sư. Thống đốc đã đến, và đang ngồi đợi ở phòng chờ. Ông đưa người thị giả tấm danh thiếp, và ...

CUỘC TIẾP KIẾN GIỮA THỐNG ĐỐC VÀ THIỀN SƯ

CUỘC TIẾP KIẾN GIỮA THỐNG ĐỐC VÀ THIỀN SƯ Một hôm có Vị thống đốc đến để hỏi đạo, cũng như thăm hỏi Thiền sư. Thống đốc đã đến, và đang ngồi đợi ở phòng chờ. Ông đưa người thị giả tấm danh thiếp, và ...

CUỘC TIẾP KIẾN GIỮA THỐNG ĐỐC VÀ THIỀN SƯ

CUỘC TIẾP KIẾN GIỮA THỐNG ĐỐC VÀ THIỀN SƯ Một hôm có Vị thống đốc đến để hỏi đạo, cũng như thăm hỏi Thiền sư. Thống đốc đã đến, và đang ngồi đợi ở phòng chờ. Ông đưa người thị giả tấm danh thiếp, và ...