About Hqdung

Là người thiên về Tinh thần - Tâm linh. Thích đọc sách, nghiên cứu những điều thuộc về Tinh thần - Tâm linh. Rất vui được làm quen với các bạn! :)

CÂU CHUYỆN « GÀ NỢ CHỦ NHÂN »

CÂU CHUYỆN « GÀ NỢ CHỦ NHÂN » Vào một buổi sáng đẹp trời, có một bà Cô được người thân đưa vào chùa, nhờ Thầy trụ trì chú nguyện, giải oan trái dùm. Chuyện của cô này như sau : Đám cưới của người em ...

CHỮ « TÍN »

CHỮ « TÍN » Tín nghĩa là gì ? Tín là lòng tin, là niềm tin. Thường thì chữ tín sẽ xuất hiện trong hai trường hợp chính : Một là , Ta được người tín nhiệm và tin cậy : Để mà ta được người tin cậy, thì...

CHỮ « TÍN »

CHỮ « TÍN » Tín nghĩa là gì ? Tín là lòng tin, là niềm tin. Thường thì chữ tín sẽ xuất hiện trong hai trường hợp chính : Một là , Ta được người tín nhiệm và tin cậy : Để mà ta được người tin cậy, thì...

THẬP ÁC GỒM NHỮNG GÌ ?

THẬP ÁC GỒM NHỮNG GÌ ? Thập là mười. Ác là điều ác, điều tội lỗi. Thập ác chính là mười điều ác mà mọi người nên tránh, không nên phạm phải. Để giúp cho cuộc sống ta trong đời này và nhiều kiếp tới đ...

BA NGỌN LỬA ĐANG THIÊU ĐỐT

BA NGỌN LỬA ĐANG THIÊU ĐỐT Bạn sẽ làm gì nếu có một que diêm đang đốt cháy đầu tóc ta ? Dĩ nhiên, nhiệm vụ cấp bách lúc này là ta phải tìm cách dập lửa, chẳng còn thời giờ đâu mà ngồi quan tâm những ...