About Hqdung

Là người thiên về Tinh thần - Tâm linh. Thích đọc sách, nghiên cứu những điều thuộc về Tinh thần - Tâm linh. Rất vui được làm quen với các bạn! :)

BA ĐẶC TÍNH HOÀN HẢO CỦA VIỆC HÀNH PHÁP BỐ THÍ

BA ĐẶC TÍNH HOÀN HẢO CỦA VIỆC HÀNH PHÁP BỐ THÍ Nếu việc hành bố thí mà hội tụ đủ ba yếu tố sau, thì phước đức sẽ lớn nhất, sẽ thù thắng nhất : * Một là: Người nhận của bố thí là người đạo đức và giới...

CÂU CHUYỆN : « NGƯỜI ĐỆ TỬ ĂN VỤNG »

CÂU CHUYỆN : « NGƯỜI ĐỆ TỬ ĂN VỤNG » Trên đường đi làm Phật sự của Sư Phụ và mười người đệ tử. Khi đi qua một khu làng, mà làng này đang bị nạn đói kém, vì mất mùa. Tuy nhiên, Sư phụ và các đệ tử vẫn...

NĂM CON RỒNG QUY Y PHẬT Ở MIẾU LONG VƯƠNG

NĂM CON RỒNG QUY Y PHẬT Ở MIẾU LONG VƯƠNG Vào những thời điểm mà các Thánh tăng xuất hiện. Thì cũng thường xuất hiện những điều lạ thường, mà đôi lúc nếu giải thích theo khoa học hiện đại ngày nay, c...

GIAN TU TẬP

GIAN TU TẬP Nhà bạn hay nơi bạn đang ở, nơi bạn đang sinh sống đã có gian tu tập chưa ? Gian tu tập là gì ? Là không gian gần giống như một chánh điện trong chùa, nhưng thu nhỏ, gọn ở trong nhà bạn. ...

PHÉP MẶC TẨN LÀ GÌ ?

PHÉP MẶC TẨN LÀ GÌ ? Khi ta có duyên tiếp xúc, gặp gỡ, hay luận bàn với một số người. Mà những người này có thể là có tu hay không tu. Nếu ta tiếp xúc hay luận bàn nếu nhận ra người đó là người xấu, ...

SỰ NGHỊCH LÝ TRONG MỘT ĐÁM CƯỚI

SỰ NGHỊCH LÝ TRONG MỘT ĐÁM CƯỚI Một hôm, trên đường đi khất thực của một Bậc A La Hán. Khi đi ngang qua một đám cưới, Ngài bỗng dừng lại trong giây lát lâu. Một số Vị đi cùng mà chưa đắc đạo, thấy lạ...

Lâu lắm mới xuống núi.

Lâu lắm mới xuống núi. Phú quốc mình thấy nhiều cảnh cũng rất đẹp. Đặc biệt là lúc mặt trời lặn. Nguồn FB: Tu học mỗi ngày

TÍN NGUYỆN HẠNH CỦA NGƯỜI CẦU ĐẠO TU TẬP

TÍN NGUYỆN HẠNH CỦA NGƯỜI CẦU ĐẠO TU TẬP Hôm nay, mình sẽ bàn luận về tín hạnh nguyện của người tu tập. Mình không bàn luận đến tín hạnh nguyện của người tu tịnh độ. Vì như thế sẽ có rất nhiều tranh ...

TÍN NGUYỆN HẠNH CỦA NGƯỜI CẦU ĐẠO TU TẬP

TÍN NGUYỆN HẠNH CỦA NGƯỜI CẦU ĐẠO TU TẬP Hôm nay, mình sẽ bàn luận về tín hạnh nguyện của người tu tập. Mình không bàn luận đến tín hạnh nguyện của người tu tịnh độ. Vì như thế sẽ có rất nhiều tranh ...

CÂU CHUYỆN « GÀ NỢ CHỦ NHÂN »

CÂU CHUYỆN « GÀ NỢ CHỦ NHÂN » Vào một buổi sáng đẹp trời, có một bà Cô được người thân đưa vào chùa, nhờ Thầy trụ trì chú nguyện, giải oan trái dùm. Chuyện của cô này như sau : Đám cưới của người em ...