• CÂU CHUYỆN : « NGƯỜI ĐỆ TỬ ĂN VỤNG »...

  CÂU CHUYỆN : « NGƯỜI ĐỆ TỬ ĂN VỤNG » Trên đường đi làm Phật sự của Sư Phụ và mười người đệ tử. Khi đi qua một khu làng, mà làng này đang bị nạn đói ké...

 • NĂM CON RỒNG QUY Y PHẬT Ở MIẾU LONG VƯƠNG...

  NĂM CON RỒNG QUY Y PHẬT Ở MIẾU LONG VƯƠNG Vào những thời điểm mà các Thánh tăng xuất hiện. Thì cũng thường xuất hiện những điều lạ thường, mà đôi lúc ...

 • GIAN TU TẬP

  GIAN TU TẬP Nhà bạn hay nơi bạn đang ở, nơi bạn đang sinh sống đã có gian tu tập chưa ? Gian tu tập là gì ? Là không gian gần giống như một chánh điện...

 • PHÉP MẶC TẨN LÀ GÌ ?

  PHÉP MẶC TẨN LÀ GÌ ? Khi ta có duyên tiếp xúc, gặp gỡ, hay luận bàn với một số người. Mà những người này có thể là có tu hay không tu. Nếu ta tiếp xúc...

Post of the day

BA ĐẶC TÍNH HOÀN HẢO CỦA VIỆC HÀNH PHÁP BỐ THÍ...

BA ĐẶC TÍNH HOÀN HẢO CỦA VIỆC HÀNH PHÁP BỐ THÍ Nếu việc hành bố thí mà hội tụ đủ ba yếu tố sau, thì phước đức sẽ lớn nhất, sẽ thù thắng nhất : * Một là: Người nhận của bố thí là người đạo đức và giới hạnh thật sự thanh tịnh. Và…

Latest Posts

RSS

BA ĐẶC TÍNH HOÀN HẢO CỦA VIỆC HÀNH ...

BA ĐẶC TÍNH HOÀN HẢO CỦA VIỆC HÀNH PHÁP BỐ THÍ Nếu việc hành bố thí mà hội tụ đủ ba yếu tố sau, thì ...

CÂU CHUYỆN : « NGƯỜI ĐỆ TỬ ĂN VỤNG »

CÂU CHUYỆN : « NGƯỜI ĐỆ TỬ ĂN VỤNG » Trên đường đi làm Phật sự của Sư Phụ và mười người đệ tử. Khi đi qua một khu làng, mà là...

NĂM CON RỒNG QUY Y PHẬT Ở MIẾU LONG VƯƠNG Vào những thời điểm mà các Thánh tăng xuất hiện. Thì cũng thường xuất hiện những đi... NĂM CON RỒNG QUY Y PHẬT Ở MIẾU LONG VƯƠNG