Viếng mộ Mạ Ba

Viếng mộ Mạ Ba Một mình viếng mộ Mạ Ba Trách vì năm tháng nhuộm hoa úa vàng Trách mình cơm áo lang thang…  Về quê ngồi ngó khói nhang u buồn. Đường trần vạn nẻo muôn phương Không Ba lạc lõng gi...