Post of the day

Tình ca Trung – Việt

Tình ca Trung – Việt 👰 Trung ơi! Cho thiếp hỏi chàng: Thiếp đâu có đẹp dịu dàng như Nga Cũng không giàu giống Qatar… Tại sao chàng vẫn cứ sà vào yêu? ☠ Việt ơi! Nàng chớ hỏi nhiều Tuy em không đẹp yêu kiều, mộng mơ Nhưng ta yêu nét ngây thơ Ngây thơ đến…

Latest Posts

RSS

Tình ca Trung – Việt

Tình ca Trung – Việt 👰 Trung ơi! Cho thiếp hỏi chàng: Thiếp đâu có đẹp dịu dàng như Ng...

Luyện tam bộ chú để nâng cao sức khỏe

Luyện tam bộ chú để nâng cao sức khỏe – lợi ích không thể nghĩ bàn Chia sẻ kinh nghiệm. Bạn nào hứng thú có thể luyện t...

VĂN KHẤN CÚNG TẤT NIÊN (Cúng vào ngày 30 Tết) 1. Quy y Để bắt đầu, bạn hãy tưởng tượng hoặc tin chắc phía trên là chư Phật, B... Văn khấn cúng tất niên đơn giản – đúng Pháp...